Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 10/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 10/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

KC

0.5

    15,200

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.48

     6,100

12/06/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Denmark

TNHH XNK TAY NAM

CFR

LC

3.15

    10,625

12/06/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi hấp đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

6.73

     7,500

11/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.04

     8,811

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

2.05

    10,222

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

13.12

     8,050

10/06/2018

Tôm the thit tuoi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.57

     8,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo