Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 6/5-7/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 6/5-7/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 6/5-7/5

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

07/05/2019

Tôm thẻ chân trắng lăn bột (Torpedo) đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

12.01

        5,750

07/05/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

14.06

     11,564

07/05/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.1

        8,400

07/05/2019

Tôm thẻ không đầu lột vỏ, chừa đuôi tẩm bột bánh mì đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

8.1

        7,407

06/05/2019

Tôm thẻ HLSO EZP đông lạnh

Austria

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4

        5,650

06/05/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

2.84

        6,500

06/05/2019

Tôm thẻ HOSO đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

3.15

        6,850

06/05/2019

Tôm thẻ chân trắng, đông lạnh, tôm hấp nguyên con

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

3.29

        7,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo