Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.8

    11,700

21/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.64

    10,095

21/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CTY CP PHUC LONG

FOB

TTR

4.48

    11,784

21/03/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

LC

0.97

    13,000

20/03/2017

Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

3.39

    11,013

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CATLAI OPENPORT

CFR

DP

4

     7,200

20/03/2017

Tôm thẻ thịt duỗi đông lạnh

Japan

HO CHI MINH

CFR

TTR

0.52

    10,435

20/03/2017

Tôm thẻ PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.94

     9,900

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo