Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng, nguyên con, đã hấp, đông lạnh

China

CK COC NAM

DAF

TTR

8.51

     7,373

21/11/2017

Tôm thẻ PD đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

0.07

    11,250

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng lặt đầu EZP tươi đông lạnh

Netherlands

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

19

     9,500

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CIF

TTR

3.3

     9,475

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.6

    10,150

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

    10,150

20/11/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.94

    10,850

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo