Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.523

     6,600

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp (bọc không kín khí) tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

0.41

    13,100

19/09/2017

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.54

    11,900

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3

     7,200

19/09/2017

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

USA

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.45

    12,379

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.84

    10,200

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

7

     8,550

18/09/2017

Tôm thẻ vỏ không đầu xẻ lưng đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

5.63

     6,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo