Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PD

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.36

    13,007

20/06/2017

Tôm the tươi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.57

     9,800

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

3.6

    11,333

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.67

     8,300

19/06/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

20

     6,900

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.62

    17,150

19/06/2017

Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh

Netherlands

CONG TY CP PHUC LONG

CFR

LC

16

     5,500

18/06/2017

Tôm thẻ thịt PD đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DP

2.25

     9,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo