Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.62

     9,950

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.24

    10,950

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

7.33

    11,000

18/12/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.65

    10,800

18/12/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

5.4

    10,400

18/12/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.78

    10,833

18/12/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

21

     7,300

18/12/2017

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.17

     3,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo