Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

5

       10,100

18/07/2017

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.04

       11,938

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.04

         9,100

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng CPDTO hấp đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

         8,950

17/07/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Malaysia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.55

       11,231

17/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.92

       10,200

17/07/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

13.53

         9,467

17/07/2017

Tôm Thẻ thịt đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.78

       10,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo