Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

4.5

    11,200

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng EZP lặt đầu tươi đông lạnh

Netherlands

CATLAI OPENPORT

CFR

DP

19

     9,300

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

3.25

     7,050

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.7

    11,550

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

TTR

3.63

    12,900

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.85

     7,200

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.82

    11,083

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

1.77

     9,250

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo