Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm thẻ luộc đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

0.23

    13,668

17/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

3.93

    10,988

17/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.56

    11,000

17/10/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG VICT

C&F

TTR

6.04

    11,515

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng lăn bột đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

8.7

     5,750

16/10/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Germany

CANG TIEN SA

CFR

TTR

2

    10,813

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.62

    10,350

16/10/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.04

    10,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo