Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

6.12

    10,500

16/05/2017

Tôm thẻ chân trăng PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

1

     7,850

16/05/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

5.14

    10,818

16/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3

     8,000

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PDTO

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2.7

    11,000

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng, nguyên con, đã hấp, đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.94

     7,070

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.15

     7,200

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

0.74

    10,472

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo