Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 13/01-16/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/01/2018

Tôm thẻ chân trắng CPDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

C&F

TTR

3.19

     1,100

16/01/2018

Tôm thẻ chân trắng CPDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

C&F

TTR

1.59

     1,100

16/01/2018

Tôm thẻ tươi PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.15

    10,700

16/01/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

5.44

    10,898

15/01/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

19.98

     9,000

15/01/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

20.06

     9,000

15/01/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

14.81

    12,897

13/01/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

4.52

    12,787

13/01/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.85

    10,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo