Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 12/2-14/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 12/2-14/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 12/02-14/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.60

    10,450

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.26

     8,600

14/02/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

9.84

    12,400

14/02/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

9.84

    11,000

13/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

C&F

TTR

1.08

    11,000

13/02/2017

Tôm chân trắng thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.75

     7,880

13/02/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.68

    10,850

12/02/2017

Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh

South Africa

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

10.4

     7,650

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo