Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 11/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm the thit con đuôi tuoi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

8.18

     8,900

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng, đã hấp, đông lạnh, nguyên con-còn đầu, còn đuôi

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

4.34

     7,523

12/06/2018

Tôm thẻ không đầu còn vỏ đông lạnh

Denmark

TNHH XNK TAY NAM

CFR

LC

2.40

     8,300

12/06/2018

Tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.08

    10,362

11/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.62

     9,361

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.54

     9,200

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.30

     8,920

11/06/2018

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

15.49

     9,375

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo