Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 30/6-2/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 30/6-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 30/06-02/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.48

     9,500

02/07/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.03

     8,800

02/07/2018

Tôm thẻ chân trắng, đã hấp, đông lạnh, nguyên con-còn đầu, còn đuôi

China

CK TA LUNG

DAF

KC

2.18

     7,706

02/07/2018

Tôm chân trắng luộc PDTO đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

1.91

    11,000

30/06/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) luộc đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

3.18

    11,310

30/06/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Egypt

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

DP

0.35

     9,500

30/06/2018

Tôm thẻ thịt bỏ đầu còn đuôi tẩm bột xẻ bướm tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

6.27

     6,950

30/06/2018

Tôm thẻ chân trắng, lôt vỏ,duỗi, tẩm MS-S-2 và H-66-2 đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

TTR

3.43

    10,258

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo