Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

3.40

     10,296

30/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

2.24

     13,500

30/10/2018

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.4

     13,900

30/10/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) luộc đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

2.27

     11,310

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

16

        9,150

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.89

        8,400

29/10/2018

Tôm thẻ không đầu còn vỏ đông lạnh

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

0.99

        6,700

29/10/2018

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2.95

     10,362

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo