Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 24/7-25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 24/7-25/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 24/07-25/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

25/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.5

     9,350

25/07/2017

Tôm thẻ PD IQF đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3

     6,950

25/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.5

     6,900

25/07/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

10.17

    13,558

24/07/2017

Tôm the tươi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.78

    11,200

24/07/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.67

    11,400

24/07/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

DDP

TTR

4.11

    10,903

24/07/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

TANCANG CAIMEP TVAI

FOB

LC

1.78

    11,818

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo