Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.5

     6,900

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Saudi Arabia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3

     8,400

22/08/2017

Tôm thẻ thịt "STG" đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

TTR

2.59

    13,000

22/08/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

2.70

    11,771

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

5

    11,700

21/08/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.7

    11,200

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

C&F

LC

5.94

    11,450

21/08/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi (nhúng đuôi) tẩm bột đông lạnh

Germany

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

2.16

     7,650

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo