Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 21/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

2.5

     8,700

23/01/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.48

    11,600

23/01/2018

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.6

    11,100

23/01/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.96

     9,100

22/01/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.73

     9,500

22/01/2018

Tôm thẻ PD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.64

    14,100

22/01/2018

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

     8,900

21/01/2018

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Netherlands

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

LC

16

    10,640

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo