Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/2-21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/2-21/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/02-21/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.25

     8,900

21/02/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi cuộn khoai tây hấp đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.13

     8,550

21/02/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi (nhúng đuôi) tẩm bột đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.79

     8,150

21/02/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

0.70

    11,864

20/02/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.94

    11,344

20/02/2017

Tôm thẻ chân trắng PTO xẻ bướm tẩm bột hỗn hợp và bột bánh mì chiên sơ đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

12.25

     8,900

20/02/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

1.12

    10,000

20/02/2017

Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

11.43

     5,139

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo