Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm thẻ PDTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

6.34

    11,700

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

2

     7,400

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CIF

TTR

2.09

    10,166

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PD

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

3

    11,850

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.64

    11,100

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.97

    11,150

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

    11,150

20/11/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.30

    11,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo