Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PD

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.91

    13,558

20/06/2017

Tôm the tươi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.89

    11,250

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

2.75

    11,826

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.5

    10,500

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

TNHH XNK TAY NAM

C&F

TTR

3.88

    13,760

19/06/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.22

    11,400

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.47

    17,600

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.27

    13,889

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo