Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 19/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.8

    12,600

21/03/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2.16

    12,550

21/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.26

    10,690

21/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.23

    11,231

20/03/2017

Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

2.25

    13,216

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CATLAI OPENPORT

CFR

DP

1.45

     7,500

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.04

     6,600

19/03/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

1.80

    12,148

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo