Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 18/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.51

     7,150

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.8

    11,100

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3

     7,500

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.53

     8,300

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

2

     9,350

18/09/2017

Tôm thẻ vỏ không đầu xẻ lưng đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

4.96

     7,100

18/09/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.23

    11,233

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

14.27

    11,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo