Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng BLOCK PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

9.72

    11,850

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.5

    12,950

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.3

     8,200

18/04/2017

Tôm thẻ PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.13

    11,550

18/04/2017

Tôm thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.19

    14,880

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng lăn bột (Torpedo) đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

3.02

     6,400

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

     8,300

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.50

    11,214

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo