Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/4-17/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/04-17/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2

     7,700

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

LC

4

     6,500

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.2

     8,800

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

LC

0.49

    11,243

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

LC

0.60

    11,243

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

LC

1.40

    11,243

16/04/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2

     8,000

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

6.23

    11,077

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo