Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.57

    10,650

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.18

    11,950

19/12/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Spain

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.6

     7,150

18/12/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

3.01

    11,400

18/12/2017

Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

16.35

     5,108

18/12/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột sơ chiên đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

9.73

    11,375

16/12/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.28

    12,100

16/12/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

5.94

    13,929

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo