Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.66

    11,500

16/05/2017

Tôm thẻ chân trăng PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

1

     8,150

16/05/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.6

    12,000

16/05/2017

Tôm thẻ PTO luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.6

    11,750

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng, nguyên con, đã hấp, đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

6.32

     7,359

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

2.5

     8,300

15/05/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.16

    11,533

15/05/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột sơ chiên đông lạnh

USA

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

TTR

8.79

     9,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo