Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 11/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DA

8.85

     9,251

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.2

     8,100

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng, đã hấp, đông lạnh, nguyên con-còn đầu, còn đuôi

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

4.08

     7,989

12/06/2018

Tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

8.07

    10,913

11/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.22

    10,022

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

15.37

    11,023

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

4.42

     9,857

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.08

    10,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo