Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 5/2-6/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 5/2-6/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 05/02-06/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

06/02/2018

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7

     8,150

06/02/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

     9,200

06/02/2018

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.11

    17,800

05/02/2018

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.49

     8,950

05/02/2018

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9.98

    11,600

05/02/2018

Tôm thẻ chân trắng HLSO (EZP) tươi đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

14.44

     7,100

05/02/2018

Tôm thẻ chân trắng PTO tẩm bột (Ebi Fry) đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.32

     7,750

05/02/2018

Tôm thẻ xẻ lưng tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.72

     6,650

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo