Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 23/10-24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 23/10-24/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 23/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

19.67

     8,000

24/10/2017

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.5

     9,300

24/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

20

     8,400

24/10/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

8.1

     8,400

23/10/2017

Tom the RPD dong lanh

China

CK MONG CAI

DAP

TTR

0.12

    10,139

23/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

18.32

     7,950

23/10/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.96

    13,300

23/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.35

    13,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo