Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 22/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 22/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 22/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

3.5

     9,600

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO trụng cấp đông

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

1

     9,500

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

1.2

    11,150

23/01/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

2

     8,750

22/01/2018

Tôm chân trắng thịt PDTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.79

    13,400

22/01/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

9.37

     9,850

22/01/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.08

    18,303

22/01/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

6.72

    18,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo