Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 21/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

20

     7,350

22/08/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

3.98

    12,375

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.5

     7,200

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Saudi Arabia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

     9,300

21/08/2017

Tôm thẻ vỏ HLSO cấp đông

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.16

     7,850

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

3

    13,150

21/08/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.30

    12,400

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

18

     7,850

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo