Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm chân trắng PDTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.45

    13,100

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

1.1

     9,150

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.70

    13,150

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.90

    12,346

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.16

    13,000

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.95

    13,000

20/11/2017

Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

5

     8,000

20/11/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.13

    12,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo