Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 19/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.11

    12,787

20/06/2017

Tôm thẻ tươi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.53

    12,300

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

2.39

    12,733

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

    11,800

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

TNHH XNK TAY NAM

C&F

TTR

8.12

    15,763

19/06/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.6

     9,792

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.45

    19,100

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.47

    19,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo