Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 18/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 18/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 18/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.22

    10,833

20/03/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi xẻ cánh bướm áo bột đông lạnh

Saudi Arabia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.67

    10,800

20/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG VICT

CFR

TTR

12.3

     9,792

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

7.92

     7,500

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.09

     9,200

18/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.62

    10,621

18/03/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Netherlands

CANG TIEN SA

CFR

TTR

6.69

    12,667

18/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.00

    11,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo