Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.01

     8,450

19/09/2017

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

    17,500

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2

    14,000

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

4

     9,950

18/09/2017

Tôm thẻ vỏ không đầu đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

2.96

     8,400

18/09/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

20

     8,500

18/09/2017

Tôm the tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

1.94

    12,400

17/09/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

2.4

     9,792

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo