Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/02-21/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.75

     9,700

21/02/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.70

    12,938

20/02/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.09

    12,555

20/02/2017

Tôm thẻ chân trắng thịt tươi đông lạnh

China

CK NA LAN

DAF

TTR

0.57

    10,393

19/02/2017

Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh

South Africa

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.68

     9,600

19/02/2017

Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh

South Africa

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.75

     9,600

18/02/2017

Tôm thẻ thịt duỗi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

TTR

2.96

    10,944

17/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

C&F

TTR

0.54

    13,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo