Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm thẻ PDTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

0.62

    12,700

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

     9,200

18/07/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột sơ chiên đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

12.98

    10,042

18/07/2017

Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.97

     6,831

17/07/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh HOSO

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.09

     9,200

17/07/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

16.92

    12,000

16/07/2017

Tôm thẻ thịt còn đuôi hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

2.9

    13,200

16/07/2017

Tôm thẻ thịt còn đuôi hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

1.4

    12,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo