Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.56

    12,450

19/12/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Spain

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.17

     7,650

19/12/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

10.43

    16,093

19/12/2017

Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.42

     6,000

18/12/2017

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.01

     4,100

16/12/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

3.14

    15,714

16/12/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

1.95

    13,000

16/12/2017

Tôm the tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.2

    12,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo