Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm thẻ nguyên con hấp đông lạnh

Australia

CANG TIEN SA

CIF

TTR

4

     9,860

17/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

2.89

     9,792

17/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

2.74

    12,667

17/10/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

3.92

    12,550

16/10/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Germany

CANG TIEN SA

CFR

TTR

2

    13,000

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng lăn bột đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.36

     7,200

16/10/2017

Tôm thẻ PD IQF đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.8

     7,600

16/10/2017

Tôm the hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.45

    11,350

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo