Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 15/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2

    13,550

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

12.7

     8,050

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.2

    10,550

18/04/2017

Tôm thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.54

    17,400

17/04/2017

Tôm thẻ xẻ lưng tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.4

     6,850

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

1.22

    12,444

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1

     9,700

15/04/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

8.42

     8,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo