Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 11/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng HLSO EASY PEEL tươi đông lạnh

Mauritius

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.14

     9,100

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

2

    11,900

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.2

     8,200

12/06/2018

Tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.35

    13,448

11/06/2018

Tôm the con đuôi tuoi đông lanh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

11.43

    11,000

11/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.94

    11,013

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.2

     8,200

11/06/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột sơ chiên đông lạnh

USA

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

TTR

2.85

    10,292

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo