Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 8/12 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 8/12 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 8/12 của Việt Nam ngày 17/02-21/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

0.48

    20,755

21/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

1.58

    30,000

20/02/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.5

    18,800

20/02/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.3

    21,000

18/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

1.58

    30,000

18/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

0.48

    20,755

17/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.61

    20,000

17/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.2

    12,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo