Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 31/10-3/11
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 31/10-3/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 31/10-03/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

03/11/2018

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.56

    31,278

03/11/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

0.32

    33,399

03/11/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

0.22

    32,628

02/11/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi, xẻ lưng

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.49

    33,730

31/10/2018

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

2.8

    23,143

31/10/2018

Tôm sú PTO đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi)

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

0.38

    39,667

31/10/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TNHH XNK TAY NAM

CPT

LC

0.44

    22,486

31/10/2018

Tôm sú vỏ không đầu còn đuôi xẻ lưng đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

KC

0.53

    18,950

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo