Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.07

        8,572

30/10/2018

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.40

        7,143

29/10/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

China

CANG VICT

CFR

LC

3.71

        9,400

29/10/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

China

CANG VICT

CFR

LC

4.02

        9,400

29/10/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.45

     35,825

29/10/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.22

     33,620

29/10/2018

Tôm sú tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xẻ lưng đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.29

     33,620

29/10/2018

Tôm sú HLSO tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.65

     27,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo