Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 26/6-30/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 26/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 26/06-30/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

China

CK CHI MA

DAF

TTR

1.95

     9,075

30/06/2018

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.08

    23,125

27/06/2018

Tôm sú bỏ đầu xẻ lưng (EZP) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.96

    21,950

26/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1

     9,670

26/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.7

     8,620

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo