Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/7-25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/7-25/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/07-25/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

25/07/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.52

     9,163

25/07/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.02

    10,307

24/07/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.76

     9,163

24/07/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.75

    10,454

23/07/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.65

     9,990

23/07/2017

Tôm sú nguyên coni đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.59

    19,250

23/07/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

6.24

    10,284

22/07/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.52

    10,441

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo