Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/7-25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/7-25/7

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo