Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 21/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.14

     9,167

22/08/2017

Tôm sú tươi đông lạnh (HOSO)

France

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.5

    16,500

22/08/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.71

    11,021

21/08/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.76

     9,167

21/08/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.416

    11,021

21/08/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.7486

     9,532

21/08/2017

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

5.16

    10,425

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo