Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 20/10-24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 20/10-24/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 20/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.10

    10,829

23/10/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.56

    13,621

23/10/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.1

    12,696

23/10/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.40

    11,882

23/10/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.1

    10,795

21/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.83

    19,800

21/10/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.76

     8,883

20/10/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.5

     9,478

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo